GERELY HOME LAKÁSFELÚJÍTÁS

TELJESKÖRŰ LAKÁSFELÚJÍTÁSOK GYŐRBEN!

Mit takar az ingatlan értékbecslés fogalma?


Az ingatlan értékbecslés adott ingatlan valamely cél (szempont) szerinti értékének becslése.

Milyen cél szerint becsülhető egy ingatlan értéke?

 • forgalmi (más szóval piaci) érték becslése
 • műszaki érték becslése
 • nettó pótlási érték becslése
 • amortizáció becslése
 • ingatlanon fennálló, vagy ingatlanra alapítandó vagyoni értékű jog értékének becslése (pl. haszonélvezeti jog, özvegyi jog, vételi jog, elővásárlási jog, bérleti jog, stb.)
 • résztulajdon (tulajdoni hányad) értékének becslése
 • stb.

Az ingatlan értékbecslés felhasználhatósága:
Az ingatlan értékbecslést (szakértői véleményt) az esetek nagyobb részében hitelügyletekben és hatósági eljárások során használják fel a megrendelők.
Egyre gyakrabban fordul elő azonban, hogy adott ingatlan értékesítése vagy megvásárlása előtt az eladó vagy a vevő (esetleg közösen) rendelik meg a szakértői vélemény elkészítését azzal a céllal, hogy az tisztában legyenek az ingatlan valós értékével.

Az ingatlan értékbecslése során alkalmazott szakértői módszer:
Speciális esetek kivételével a legtöbbször alkalmazott szakértői módszer a piaci értékesítési adatok összehasonlító elemzése. E módszer előnye, hogy valós értékesítési adatok felhasználásával reális információt nyújt az adott ingatlan piaci értékéről.

Általunk készített szakértői vélemények egyaránt felhasználhatók banki- és egyéb hitelügyletek során, hatósági eljárásokban, magánszemélyek egymás közötti elszámolásában, adásvételi és más ingatlanügyletek előkészítésében.

 

Hírek

 • Megrendelők figyelmébe
  2015-08-18 13:25:38

  Tisztelt Jelenlegi és Leendő Ügyfeleim!

  Számomra nagyon fontos megrendelőim elégedettsége, és az, hogy bizalommal forduljanak hozzám! Ennek érdekében nem vállalok egyszerre párhuzamos munkákat, hanem mindig folyamatosan teszek eleget a megrendelői igényeknek és egyszerre csak egy megbízást végzek. Ez természetesen nem zárja ki, hogy akár személyesen, akár az egyéb elérhetőségek valamelyikén megkeressenek kérdéseikkel észrevételeikkel, illetve tanácsot adjak, felmérjem az igényeket, segítsek. Keressen bizalommal!

  Tisztelettel:Gerely Gyula

Asztali nézet